Introduktionsutbildning

Några av Trafikverkets föreskrifter:

Att bli handledare

Från och med den 1 januari 2006 skall den som ansöker om att bli handledare för privat övningskörning med personbil ha genomgått en introduktionsutbildning. Kursen ska bl.a. leda till säkrare och effektivare mängdträning. En utbildning är giltig i 5 är från kurstillfället.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen
Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället
Kurstiden skall vara minst 180 min exklusive raster
Ett kursintyg gäller i 5 år från det du har gått kursen, det innebär att om du vill ha mer än en elev behöver endast eleven gå, om handledaren redan har ett giltigt intyg.

Denna utbildning ger dig kunskaper och förståelse som handledare vid privat övningskörning för personbil.

Utbildningen är uppdelad i tre delmoment:

  1. Körkortsutbildningens mål samt regler för övningskörning.
  2. Planering och strukturering av övningskörning.
  3. Viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Handledarbevis

För att din ansökan ska bli godkänd måste du ha fyllt 24 år, din elev ha ett giltigt körkortstillstånd, du och din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. Om övningskörningen gäller behörighet B skall du ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat för det fordon som ni ska övningsköra med och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

handledare